حضور آقای مهندس صفاریون معاون کیفیت شرکت آریوژن فارمد در فاز ۰ بومیکس

بومیکسی های عزیز

با ورود جناب آقای صفاریون (معاون کیفیت شرکت آریوژن فارمد) تیم بومیکس تخصصی تر از قبل شد.

سرفصلهای تدریس آقای صفاریون در بومیکس شامل موارد زیر است:

قسمت اول: GXP
قسمت اول: GXP
۱-    تعریف GMP و اهمیت اجرای آن در داروسازی
۲-    آشنایی با استانداردهای بین المللی GMP و بخشهای مختلف آن
a.    سیستم مدیریت کیفیت و الزامات آن برای تضمین کیفیت
b.    کارکنان (آموزش، بهداشت و رفتار)
c.    تجهیزات و ساختمان
d.    الزامات مواد اولیه و و نگهداری آن (GSP)
e.    مستندسازی (GDP)  در محیط GMP
f.    الزامات GLP برای GMP در آزمایشگاه کنترل کیفیت
g.    الزامات تولید و تولید قراردادی
h.    شکایت و فراخوان

قسمت دوم: معتبرسازی
۱-    تعریف معتبرسازی و انواع آن
۲-    احراز صلاحیت تجهیزات
۳-    معتبرسازی سیستمهای بحرانی
a.    آبساز
b.    هواساز
۴-    معتبرسازی فرآیند
۵-    معتبرسازی سیستمهای کامپیوتری

قسمت سوم: مدیریت ریسک
۱-    تعریف ریسک و مفاهیم مرتبط
۲-    آشنایی با استانداردهای بین المللی در زمینه مدیریت ریسک
۳-    مراحل پیاده سازی مدیریت ریسک
۴-    آشنایی با ابزارهای مدیریت ریسک مانند FMEA

 

آقای صفاریون (معاون کیفیت شرکت آریوژن فارمد) تیم بومیکس تخصصی تر از قبل شد. سرفصلهای تدریس آقای صفاریون در بومیکس شامل موارد زیر است: قسمت اول: GXP قسمت اول: GXP 1- تعریف GMP و اهمیت اجرای آن در داروسازی 2- آشنایی با استانداردهای بین المللی GMP و بخشهای مختلف آن a. سیستم مدیریت کیفیت و الزامات آن برای تضمین کیفیت b. کارکنان (آموزش، بهداشت و رفتار) c. تجهیزات و ساختمان d. الزامات مواد اولیه و و نگهداری آن (GSP) e. مستندسازی (GDP) در محیط GMP f. الزامات GLP برای GMP در آزمایشگاه کنترل کیفیت g. الزامات تولید و تولید قراردادی h. شکایت و فراخوان قسمت دوم: معتبرسازی 1- تعریف معتبرسازی و انواع آن 2- احراز صلاحیت تجهیزات 3- معتبرسازی سیستمهای بحرانی a. آبساز b. هواساز 4- معتبرسازی فرآیند 5- معتبرسازی سیستمهای کامپیوتری قسمت سوم: مدیریت ریسک 1- تعریف ریسک و مفاهیم مرتبط 2- آشنایی با استانداردهای بین المللی در زمینه مدیریت ریسک 3- مراحل پیاده سازی مدیریت ریسک 4- آشنایی با ابزارهای مدیریت ریسک مانند FMEA

حضور آقای مهندس صفاریون معاون کیفیت شرکت آریوژن فارمد در فاز ۰ بومیکس

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *