مطالب توسط zahra mohamadzadeh

حضور آقای مهندس صفاریون معاون کیفیت شرکت آریوژن فارمد در فاز ۰ بومیکس

بومیکسی های عزیز با ورود جناب آقای صفاریون (معاون کیفیت شرکت آریوژن فارمد) تیم بومیکس تخصصی تر از قبل شد. سرفصلهای تدریس آقای صفاریون در بومیکس شامل موارد زیر است: قسمت اول: GXP قسمت اول: GXP ۱-    تعریف GMP و اهمیت اجرای آن در داروسازی ۲-    آشنایی با استانداردهای بین المللی GMP و بخشهای مختلف […]