به زودی از طریق این لینک ثبت نام دومین دوره رویداد سالیانه بومیکس آغاز خواهد شد. در صورت علاقه مندی به اطلاع رسانی زمان دقیق ثبت نام ایمیل خود را وارد نمایید.

به منم اطلاع بده
به ویدئو کست بومیکس خوش آمدید

قسمت اول : تو مگه ایده نداشتی؟!

قسمت دوم : فقط ثبت نام کردی ؟!

قسمت سوم : هنوز نمیدونی بومیکس چیه؟

قسمت چهارم : بومیکس، مربی و تجربه

قسمت پنجم : نقاظ ضعف یا آنچه قابل بهبود است

قسمت ششم : گفتگوی ویژه با دکتر مهبودی

قسمت هفتم : بومیکس از نگاه شرکت کنندگان دوره اول

قسمت هشتم : گفتگوی ویژه با دکتر قانعی
کاری از واحد سمعی و بصری بومیکس