امکان ثبت نام فاز صفر

بومیکسی های عزیز، به دلیل مشکلات اینترنت، ثبت نام تا جمعه ۸ آذر تمدید شد.
آدرس محل برگزاری: خیابان ایتالیا، حدفاصل خیابان قدس و وصال، آزمایشگاه جامع تحقیقاتی علوم پزشکی تهران، پلاک ۴۱، طبقه دوم