بومیکس برای چه افرادی مناسب است

بومیکس مناسب افرادی است که تمایل دارند با شرکت ها در قالب پروژه های مدت دار همکاری نمایند. به عنوان مثال دانشجویان بیولوژی و بیوتکنولوژی و گرایش های مربوط به آن که زمان آزاد دارند و یا فارغ التحصیلانی که علاقمند به انجام پروژه های زیست فناوری دارند.

تعریف بومیکس

می توان از بومیکس به عنوان طرح جامعی یاد کرد که ترکیبی از الگوهای کسب و کار نوپای روز دنیاست. به همین دلیل بومیکس می تواند متخصصین بیوتکنولوژی در سطوح مختلف را پوشش دهد. بومیکس طرحی بومی شده برای ایجاد کسب و کار نوپاست.

مراحل شرکت در بومیکس

اعضای تیم بومیکس

زهرا محمدزاده

زهرا محمدزاده

دبیر اجرایی بومیکس

دکتری ژنتیک از دانشگاه تربیت مدرس

سعید کارگر

سعید کارگر

مدیر شبکه های مجازی لیوژن فارمد

مسئول روابط عمومی بومیکس

رامین فاضل

رامین فاضل

مدیر عامل لیوژن فارمد

دکترای پیوسته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران

علی قادری سهی

علی قادری سهی

مدیر و موسس کاربرگ ۲۴

مسئول انفورماتیک بومیکس

رضا زعفریان

رضا زعفریان

دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
فیروزه طبیب زاده

فیروزه طبیب زاده

دانشجوی مقطع دکتری کارآفرینی
سارا داریان

سارا داریان

دانشجوی مقطع دکتری کارآفرینی
امیر کریم نیکوصفت

امیر کریم نیکوصفت

دکتری کارآفرینی