1403-03-29 22:38

شتابدهنده بومیکس

گامی نو | طرحی نو | بومی نو

ما در بومیکس پذیرای صاحبان ایده که برای تحقق بخشیدن به ایده خود و تولید محصول نوآورانه به پشتیبانی نیاز دارند و افراد با انگیزه و فعال که موقعیتی مناسب را برای به نمایش گذاشتن توانایی های خود جستجو می کنند، هستیم.

امید است گامی هر چند کوچک اما موثر در ارائه محصولات و خدمات نوین به بازار و به دنبال آن، توسعه اقتصاد دانش بنیان کشور عزیزمان ایران برداریم.

1403-03-29 22:38

معرفی شتابدهنده بومیکس

شتابدهنده بومیکس، در سال ۱۳۹۸ با هدف توسعه‌ فرهنگ کارآفرینی نوآورانه، تجاری ­سازی دستاوردهای تحقیقاتی و افزایش تولید محصولات دانش بنیان حوزه بیوتکنولوژی و به منظور ارائه خدمات تخصصی و عمومی شتابدهی به کسب و کارهای نوپا، با حمایت شرکت دانش بنیان لیوژن فارمد راه اندازی شد.
هدف اصلی بومیکس طراحی و توسعه محصولات و خدمات نوینی است که از شناسایی یک نیاز و خلق ایده جهت رفع نیاز، شروع و به تجاری ­سازی ختم ‌شود.

رویداد ها

رویداد استعداد یابی بایوتلنت

کارگاه رایگان بیوتکنولوژی

کارگاه آنلاین بیوانفورماتیک

فرایند شتابدهی در بومیکس

مرحله اول
ارزیابی
 • تکمیل فرم پذیرش در سایت بومیکس و ثبت‌ ایده
 • بررسی فرم‌ های ثبت‌ شده در کمیته ارزیابی بر اساس جذابیت ایده و پتانسیل بازار
 • جلسه با صاحبان طرح‌ های اولیه تأیید شده
۱
مرحله اول
مرحله دوم
پیش شتابدهی
 • اعتبارسنجی ایده اولیه و ارزیابی بازار
 • سنجش میزان تعهد و جدیت افراد در کار
 • تیم سازی و سنجش میزان انسجام و همکاری تیمی
 • آموزش مبانی و مفاهیم استارتاپ و اکوسیستم نوآوری
 • امکان سنجی فنی و مالی
 • طراحی و تدوین مدل کسب و کار
۲
مرحله دوم
مرحله سوم
شتابدهی
 • ارزیابی نهایی استارتاپ ‌ها
 • عقد قرارداد شتابدهی در صورت پذیرش تیم ‌ها
 • دریافت سهام استارتاپ در ازای ارائه خدمات شتابدهی
 • خدمات فضای کار اشتراکی
 • خدمات منتورشیپ
 • خدمات آموزش و مشاوره
 • تولید محصول و بهینه‌ سازی مدل کسب ‌و کار
 • تعیین و پایش شاخص ‌های کلیدی عملکرد
 • شبکه‌ سازی جهت توسعه بازار و جذب سرمایه
۳
مرحله سوم
مرحله چهارم
پسا شتابدهی
 • برگزاری جلسات با سرمایه گذاران
 • ارائه طرح کسب‌ و کار در مقابل سرمایه‌ گذاران
 • توسعه محصول و افزایش سهم بازار از طریق جذب سرمایه
۴
مرحله چهارم

همین حالا شروع کنید

ماموریت بومیکس

شناسـایی و آمـوزش دانشـجویان مسـتعد کارآفرینـی و فن آفرینـی

توانمندسـازی افـراد و هدایت آنها در جهت پـرورش ایده ­های خام

تسهیل و شتابدهی شکل­ گیری استارتاپ ­ها

رشد سریع شـرکت­ های نوآور – فناور